|   EN

 

aktualizacja dnia: 01.12.2020 r.

 

Plany zajęć i terminy zjazdów dla słuchaczy studiów podyplomowych 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Pobierz plik (Plan zajęć Bezpieczeństwo i higiena pracy - sem. zimowy r.a. 2020-2021 - zmiana godzin.doc) Plan zajęć Bezpieczeństwo i higiena pracy - sem. zimowy r.a. 2020-2021 - zmiana godzin.doc

Zgodnie z Komunikatem nr 15/140/2020 Rektora AJP z dnia 23.10.2020r. zmiana formy kształcenia na studiach podyplomowych BHP z hybrydowej na zdalną nastąpi z dniem 27.10.2020r. (do 30.11.2020r.).

Pobierz plik (DPK-140-15-2020 Komunikat - zmiana formy kształcenia na kierunkach ogólnoakademickich.pdf) DPK-140-15-2020 Komunikat - zmiana formy kształcenia na kierunkach ogólnoakademickich.pdf

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNCYH

Pobierz plik (Plan zajęć INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - sem. zimowy r.a. 2020-2021 - nowy rozkład godzin.doc) Plan zajęć INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - sem. zimowy r.a. 2020-2021 - nowy rozkład godzin.doc

 

 

NEUROLOGOPEDIA - I semestr, zimowy

Pobierz plik (NEUROLOGOPEDIA, 1 semestr, Z.doc) NEUROLOGOPEDIA, 1 semestr, Z.doc

 

LOGOPEDIA - I semestr, zimowy

Pobierz plik (LOGOPEDIA, 1 semestr, Z.doc) LOGOPEDIA, 1 semestr, Z.doc

 

LOGOPEDIA - III semestr, zimowy

Pobierz plik (LOGOPEDIA, 3 semestr, Z.doc) LOGOPEDIA, 3 semestr, Z.doc

 

 Pobierz plik (Terminarz zjazdów z logopedii.docx)  Terminarz zjazdów z logopedii.docx

 Pobierz plik (oświadczenie słuchacza Logopedia - 3 sem.doc) oświadczenie słuchacza Logopedia - 3 sem.doc

 

 PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Z NAUCZANIEM ZINTEGROWANYM

Pobierz plik (PWIPZNZ  II SEMESTR.doc)PWIPZNZ II SEMESTR.doc

 

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA i WCZESNOSZKOLNA z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ DZIECKA

 Pobierz plik (PPIWSZTPD - 3 semestr 19-20.doc) PPIWSZTPD - 3 semestr 19-20.doc

 

 

BIBLIOTEKOZNAWSTWO  Z  INFORMACJĄ  NAUKOWĄ

 Pobierz plik (BIBLIOTEKOZNAWSTWO - PLAN  semestr III.doc)BIBLIOTEKOZNAWSTWO - PLAN semestr III.doc

 

 

JĘZYK ANGIELSKI DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

Pobierz ten plik (PLAN  semestr II - jaDnp.doc) PLAN semestr II - jaDnp

 

Back to top