|   EN

 

 

ZAPROSZENIE

 

Szanowni Państwo,

            Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Instytut Biskupa Wilhelma Pluty w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zapraszają do udziału  w X transdyscyplinarnej konferencji naukowej pod hasłem Język doświadczenia religijnego, która odbędzie się w Grzybowie  k. Kołobrzegu, w dniach 12 – 13 – 14 września 2016r.

            Celem konferencji jest badanie procesów i zjawisk komunikacji religijnej, analizowanie i prezentacja wyników naukowych poszukiwań odpowiedzi na pytanie

o kształt i formę języka doświadczenia religijnego w różnych jego aspektach i na różnych płaszczyznach, a także jego wpływu na sferę wiary i religii oraz literatury i sztuki.

            Konferencja jest adresowana do językoznawców, teologów, psychologów, pedagogów, literaturoznawców, historyków, badaczy sztuki oraz przedstawicieli innych nauk – zainteresowanych problematyką i głębią ludzkiego doświadczenia w sferze wiary i religii, jego złożonością i indywidualnością oraz formą postrzegania i wyrażania.

        Tytuły referatów prosimy przesyłać sekretarzom konferencji do dn. 15 czerwca 2016 r. drogą elektroniczną: xgcyran@yahoo.it,  joarutpwsz@wp.pl

            Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie około 350 zł (w koszty pobytu wliczona jest również niedzielna kolacja).

 

 

 

                                                                       Z wyrazami szacunku

           

            Sekretarze konferencji:                      Kierownik naukowy:

            ks. dr Grzegorz Cyran

            dr Joanna Rutkowska                        prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

                                              

 

 

Back to top