|   EN

Studenci drugiego roku, studiów niestacjonarnych, kierunku Finanse i rachunkowość, Wydziału Ekonomicznego, w ramach zajęć z Finansów publicznych, uczestniczyli w debacie on-line. Tematem dyskusji była problematyka ochrony zdrowia oraz pomoc finansowa dla przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19. Debata prowadzona była za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Uczestnicy debaty podjęli zagadnienie związane z problemami w finansowaniu systemu ochrony zdrowia, wtrącając przykłady dobrych praktyk (jak np. włączanie się społeczeństwa w pomoc) oraz zaangażowanie różnych grup społecznych. Zwrócono przy okazji uwagę, na ważność rozwoju informatyzacji systemu ochrony zdrowia, w tym wykorzystanie takich rozwiązań jak teleporady, e-recepty, czy e-ZLA.

Studenci bardzo aktywnie dyskutowali m.in. na temat tarczy antykryzysowej i jej wpływu na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Mówcy podjęli tematykę dotyczącą pomocy dla przedsiębiorców i pracowników. Omawiano zagadnienia dotyczące zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz możliwości uzyskania pożyczki z Powiatowego Urzędu Pracy. Debata była bardzo merytoryczna, a studenci zdeterminowani do wygłaszania swoich opinii oraz wniosków.

Studenci udowodnili, że debatę on-line warto prowadzić częściej, gdyż pozwala ona bardziej prowokować do dyskusji, niż podczas wykładów. W dobie obecnej bardzo trudnej i niepewnej sytuacji, klarują się nowe trendy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

dr Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek

Back to top